TOKİ’den Akşener’e cevap: Niyeti aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır

taklaci09

Global Mod
Global Mod
Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı, Güzel Parti Genel Lideri Meral Akşener’in “TOKİ’nin hiç bir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi ortasındaki yerinin meçhul olduğu, TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı” açıklamasına karşılık verdi. TOKİ, “Maksadı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır. Siyasetle uğraşanların siyasi saiklerle kurumları, kurum yöneticileri, bürokratları maksat alması da anlaşılır bir durum değildir, kabul edilemez” değerlendirmesini yaptı.

TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “1984 yılında kurulan Yönetimimiz ülkemizde nitelikli konut üretimi misyon ve maksatları doğrultusunda vatandaşlarımızın anayasal konut edinme hakkını ve bilhassa dar gelirli vatandaşlarımız için nitelikli ve erişilebilir toplumsal konut üretmek emeliyle ana misyon ve amaçları doğrultusunda 2002 yılına kadar 19 yılda yalnızca 43.145 konutu tamamlamıştır.” denildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Kurum olarak 2985 sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluk, kalkınma ve hareket planlarının öngördüğü çerçevede evvela dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın toplumsal konut gereksinimlerinin karşılanması ile zelzele bölgelerindeki konutların imali istikametindeki bu çalışmalarımızı sürdürme amacı, Yönetimimizin kıymetli bir motivasyon deposudur. Kurumsal gayelerimizden biri de konut dalını örnek uygulamalarımızla disipline etmektir. Bu emelle son senelerda üretim hissemizi % 8’lerden %14’lere yükselttik. 2002 yılından günümüze kadar 1 milyon 100 bin konut sayısına ulaşılmış ve vatandaşlarımızın kullanmasına sunulmuştur. Konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı konut sahibi yapabilmek gayesiyle bir nazaranv şuuruyla hareket ettik. Dünyada bir gibisi bulunmayan bu başarıyı sağlayan kurumumuz, kalkınmakta olan birfazlaca ülkeye rol model olmuş ve muvaffakiyetini arttırmak için azimle çalışmaya devam etmektedir.

Üzülerek söylüyoruz ki; Âlâ Parti Genel Lideri, partisinin TBMM Küme Toplantısı’ndaki 27/04/2022 tarihindeki konuşmasında “TOKİ’nin hiç bir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi ortasındaki yerinin meçhul olduğu TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı …” istikametindeki gayesini aşan bahtsız, mesnetsiz argüman, itham ve iftira boyutundaki açıklamalarda bulunmuştur.

İdaremizin gelir ve masrafları; 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 2’nci hususu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay kontrolüne tabi bulunmaktadır. Yönetimimiz 5018 sayılı Kanun’un kapsamı haricinde olmakla birlikte Yönetim bütçesi; 641 sayılı “Kalkınmaya Ait Kimi Konseyler Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin” Yüksek Planlama Kurulu’nun nazaranvlerini düzenleyen 22 /ç bendi kararı yeterince Cumhurbaşkanınca onaylanmaktadır. Öte yandan, TOKİ’nin mal ve hizmet alımları ile üretim işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Mukaveleleri Kanunu kararlarına tabidir. bir daha emlakı ise kurumsal sitesi, gazete ve öbür basın organlarıyla en az 15 gün evvel ilan etmek suretiyle açık artırma sistemiyle satışını gerçekleştirerek ve ihalesini internet üzerinden canlı olarak kamuya açık ve şeffaf biçimde yapmaktadır.

İdare hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından faaliyetlerin raporlanması yıllık olarak yapılmakta, yönetimin bütün ünitelerinin faaliyetleri detaylı olarak faaliyet raporunda yer almaktadır. Kamuoyuna hesap verebilirlik istikametiyle bakıldığında, Yönetimin faaliyetleri üzerinde parlamento kontrolü ve ötürüsıyla kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır. Yönetim faaliyetlerini yerine getirirken toplumun bütün bölümlerine kuralları birebir biçimde uygulamaktadır. Lakin kurumun toplum kesitlerinin ortasında bulunduğu ekonomik koşullar ve toplumsal imkânlar göz önüne alınarak, farklı toplum kesitleri için mevzuatın elverdiği ölçüde esirgeyici ve gözetici şeklide çalışmalar yapmaktadır. Alt gelir kümesi için özel kaidelerde konut imali, şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verilmesi, engelli vatandaşlar için özel kotalar konulması toplumsal adalet için kıymetli uygulamalardır. Son 4 yılda uygulamaya koyduğumuz düzenleme ile kontratlarında memur maaş artışı oranında artış bulunmasına karşın toplumsal konutlarda yıllık artışlar daha düşük oranda uygulanarak Yönetimimiz yetkileri vatandaşlarımızın lehine kullanılmıştır.


“İyi Parti Genel Lideri, TOKİ’nin de tabi olduğu devletin kontrol düzeneklerinden ve kontrol sisteminden haberdar değil”

Ancak yineen üzülerek söylüyoruz ki; Güzel Parti Genel Liderinin TBMM Küme toplantısında yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki TOKİ’nin de tabi olduğu devletin kontrol sistemlerinden ve kontrol sisteminden haberdar değildir.Kaldı ki, Sayıştay tarafınca yapılan Kontroller, Anayasa’nın 165’inci hususu yeterince direkt Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafınca gerçekleştirilen ve bu kontrollere temel teşkil edecek raporların 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılmaktadır. Yapılan kontrollerde Yönetimimizin hesap ve süreçlerinin kanunlara ve öteki türel düzenlemelere uygunluğu ve mali rapor ve tablolarının gerçek ve muteber olup olmadığı, verimlilik ve kârlılık prensipleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediği, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu, şeffaf olup olmadığı incelenerek hazırlanan Raporlar Alt ve Üst Komitelerde görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır.

Maalesef, Uygun Parti Genel Lideri’nin yaptığı açıklamalardan, partisinin milletvekillerinin de üye olarak bakılırsav yaptığı bu Kurullardan bihaber olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Küme Toplantısı’ndaki konuşmasında TOKİ’nin hiç bir kontrole tabi olmadığı hiç bir kuruma karşı hesap vermediği istikametinde açıklamalarda bulunmuştur.


“Mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır”

TOKİ’nin “kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi pozisyonuna gelmiş olduğu”, ayrıyeten TOKİ’den bahsederken ”yağmalama”, “talan”, ”hırsızlık” üzere amacı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır.

Öte yandan siyasetle uğraşanların siyasi saiklerle kurumları, kurum yöneticileri, bürokratları gaye alması da anlaşılır bir durum değildir, kabul edilemez.

Bu prestijle, yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış fikirlere sevk edilmesinin hakikat olmadığı, kurumu yıpratmayı hedefleyen gayesini aşan bahtsız, mesnetsiz sav, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara prestij edilmemesi hususu kamuoyuna hürmetle duyurulur.”Akşener ne demişti?

TOKİ, kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi pozisyonuna gelmiş durumda”


Kendisini ve etrafını zenginleştirmeyi, yegâne maksat edinen, Bay Kriz ve arkadaşları yardımıyla; Bugün, konut hakkının yerini, konut krizinin aldığı, bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Çıkartılan 30’a yakın maddeyle, geniş mali ve idari yetkilerle donatılan TOKİ ise; bu krize, tahlil olması beklenirken, kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi pozisyonuna gelmiş durumda.

“TOKİ, hiç bir kuruma karşı hesap vermiyor”

örneğin, bugün TOKİ, hiç bir kuruma karşı hesap vermiyor. Bütçesi Meclise gelmiyor.Yani TOKİ’nin, devlet bütçesi ortasındaki yeri bilinmeyen. Devletin hiç bir hesabı ortasında yer almıyor. Özensiz ve keyfi halde karar alarak, kamu kaynağını kullanıyor.

Peki bu kamu kaynağıyla ne yapıyor? Mülkiyeti devlete, yani millete ilişkin, kupon toprakları,İktidarın 5’li çetesine, lüks rezidans projeleri için, piyasa fiyatının epey altında bedellerle, peşkeş çekiyor. TOKİ ile iş yapan yüklenici firmalar, şeffaf olmayan süreçlerin kararında, ihaleler kazanıyor. Kamunun sırtından, adil ve yasal olmayan hasılatlar elde ediliyor. Yani devlet topraklarımız yağmalanıyor, kamu kaynaklarımız çarçur ediliyor, ve de en değerlisi, vatandaşlarımız, piyasanın yıkıcı tesirlerine karşı, savunmasız bırakılıyor.


“Bu talana sessiz kalmayacağız!”

Bu durumu kabul edemeyiz. Bu yağmaya müsaade veremeyiz. Bu talana sessiz kalamayız. Bu talana sessiz kalmayacağız! Buradan iktidarı şimdiden uyarıyorum; Âlâ Parti iktidarında, bilhassa eğileceğimiz başlıklardan biri de, kesinlikle TOKİ olacak. TOKİ’nin elindeki devlet topraklarının, satış süreçlerini inceleyeceğiz. Hususla ilgiliSayıştay raporlarını, sürece alacağız. Satışlarda, rekabet ortamının oluşup oluşmadığına bakacağız. Yandaş şirketlerin fonlandığı yüklenici ağlarının, ardındaki mekanizmayı, açığa çıkaracağız. Milletimizin malının, üç kuruşa pazarlanmasına, müsaade vermeyeceğiz.

“İyi Parti iktidarında; kamu ihaleleri şeffaf olacak”

İyi Parti iktidarında; kamu ihaleleri şeffaf olacak. Kamu kaynakları, gerçek alanlara ayrılacak. TOKİ, uygun fiyatlı konut üretimine odaklanacak. TOKİ, kentsel dönüşüme odaklanacak. TOKİ, zelzele riski olan bölgelerin, ıslahı için çalışacak. Tüm kentlerimizin, uzun vadeli master planlarını oluşturacağız.Bu planı, tek bir kişinin güdümünde değil, lokal idareler, kent planlamacıları ve mimarlar odası ile bir arada yapacağız. Ortak aklı, her dalda temel alacağız.

İyi Parti iktidarında; altyapı üstyapıya göre değil, üstyapı altyapıya göre şekillenecek.Ranta bakılırsa değil, muhtaçlığa nazaran belirlenecek. Şehirlerimizin mimari dokusunu koruyacağız.Yapılaşmada, etraf ve tabiat ile ahengi merkeze alacağız.Yapılacak her yeni proje, bulunduğu bölgeye kıymet katacak. Yeni üretilen tüm projelerde, güç verimliliğini temel alacağız. Atık dönüşümü ve yeşil binalar için dayanaklar vereceğiz.
 
Üst