Pankreas kanseri

SULTAN

Global Mod
Global Mod
Geçtiğimiz günlerde pankreas kanseri hastalarının son 1 yıl ortasında safra kesesi taşı ya da enfeksiyonuna bağlı meşakkatlerinin olmasının olağan şahıslara bakılırsa 6 kere daha yüksek olduğu rapor edildi.

Pankreas kanserinin teşhisinin konulması güçtür, bu niçinle çoğunlukla gecikmeler olmakta ve hastalar şifa bulma ihtimali olan evrelerde yakalanamamaktadır. Bu niçinle değerli olduğunu düşündüğüm bu bilgiyi paylaşmak istedim.

Boston Üniversitesi’nden rapor edilen bu çalışmada 2008 – 2015 yılları içinde 18 700 pankreas kanseri hastasının bilgisi gözden geçirilmiş ve bu hastalar 99 287 pankreas kanseri olmayan hasta ile kıyaslanarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Bu çalışmaya bakılırsa pankreas kanserine yakalanan hastalarda son 1 yıl ortasında safra kesesi taşı tanısı konulması ihtimali %5’e ve safra kesesi ameliyatı olma ihtimali de %2’ye yakındır. Kanseri olmayan bireyler için bu ihtimaller sırasıyla %0,8 ve 0,3’tür.

Safra taşlarının tek başına pankreas kanserine yol açmadığını biliyoruz. Lakin safra kesesi taşı ve enfeksiyonu meselelerinin safra kesesi kanseri ile daha yüksek bir ilintisi olduğunu bilmek bu tarafta bir kuşku olduğunda hassas tetkiklere daha yüksek ihtimalle başvurmayı sağlayabilir ve bu sayede hastalara yardımcı olmak mümkün olabilir.
 
Üst