İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sonucuna karşı açılan davalar Danıştay’da

taklaci09

Global Mod
Global Mod
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sonucuna karşı açılan on dava bugün Danıştay’da görülüyor.

Türkiye, 2011’de mukaveleyi birinci imzalayan ülke olarak tarihe geçti, akabinde 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanlığı sonucu ile muahededen çekildiğini deklare etti.

Bu karar üzerine hayli sayıda sivil, kurum ve kuruluş, yürütmenin durdurulması ve sonucun iptali talebiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay’da açılan davalardan onunun duruşması, bugün Danıştay 10’uncu Dairesi’nde saat 9:45’ten itibaren görülüyor.

Kadın hakları küme ve örgütleri yarın Danıştay’da davayı yakından takip ediyor.

Eşitlik İçin Bayan Platformu (EŞİK) açıklamasında, İstanbul Mukavelesi’ni savunmak için “EŞİK müracaat formunu doldurarak yetki veren 810 bayan avukat ve başka davetlere katılanlarla bir arada 1000’i aşkın avukatla, hukuksuzluğa dur demek için Ankara’da buluşuyoruz” denilmişti.

Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), Mor Çatı, Bayan Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Bayan Meclisleri, Diyarbakır Barosu Bayan Hakları Merkezi, Ankara Bayan Platform’u üzere bayan hak örgütleri ve barolar da bugün Danıştay’da buluştu.

Uluslararası Af Örgütü, “utanç verici” olarak nitelediği sonucun, milyonlarca bayanı şiddet riskiyle karşı karşıya bırakacağını belirtmişti.

Türkiye’nin İstanbul Kontratı sonucu

Türkiye, 2011’de mukaveleyi birinci imzalayan ülke olarak tarihe geçti, akabinde 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanlığı sonucu ile mutabakattan çekildiğini deklare etti.

AKP’de mukavelenin feshine münasebet olarak, “eşcinselliği olağanlaştırma kararı doğurabilecek olması” gösteriliyor ve mukavelenin bu hususta taraf ülkelere yükümlülük getirilmesi gösteriliyordu.

Sözleşmedeki “toplumsal cinsiyet eşitliği” tabiriyle, “eşcinsel evliliklerin yolu açılacağı” ve hatta okullarda “eşcinsellik” konusunda bilgi verilmesinin zarurî hale geleceği tez ediliyordu.

  • AKP kaynakları: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sonucu aylar evvel alındı
Kadın hakları savunucuları ve insan hakları örgütlerinin, bayana karşı şiddeti ve bayan cinayetlerini önlemek için kritik olduğunu vurguladığı muahedeyi, bu süreçte Avrupa Kurulu üyesi 34 ülke onayladı, Avrupa Birliği’nin yanında 12 ülke de imzaladı.

Kadın hakları savunucuları, avukatları ve insan hakları örgütleri, İstanbul Mukavelesi’nin bayana karşı şiddeti ve bayan cinayetlerini önlemekte, bayanları korumakta hayli kıymetli bir mutabakat olduğunu vurgulayarak uzun vakittir kaldırılmaması tarafında kampanya yürütüyordu.


Sözleşmeye karşı çıkanlarsa, bunun aile yapısına ziyan verdiğini ve ortasındaki bir hususta yer alan ‘toplumsal cinsiyet’ sözüyle “LGBT propagandası” olduğunu belirterek, bu muahedeye karşın bayan cinayetlerinin giderek arttığını öne sürüyorlardı.

Sözleşmeyi destekleyenler ise mukavele ve devamında yapılan 6284 sayılı kanunun hanımı koruyan kuvvetli metinler olduğunu, bunların uygulamaya yansıtılması için daha fazla adım atılması gerektiğini ve kontrattan çıkılmasının bayan hakları çabasında kıymetli bir kazanımın geri alınması manasına geleceğini söylüyor.

Sözleşmenin temel noktaları neler?

Sözleşmenin, hem barış vaktinde, birebir vakitte silahlı çatışma durumlarında geçerli olacağı belirtiliyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun temsilcisi Gülsüm Kav, 2019’da BBC’ye yaptığı açıklamada, İstanbul Mukavelesi’nin 4 temel taşı olduğunu belirtmişti:

“Sözleşme birinci vakit içinderda önleyici önlemlerden kelam ediyor. Şiddetin çıkmaya yürek bulamayacağı bir toplum yaratın. Bu da eşitlikçi toplumdur. Toplumsal cinsiyet eşitliğini bütün topluma, eğitimler de dahil olmak üzere her türlü yolla yayın.


“İkincisi, çabucak bu biçimde bir toplum yaratamayabilirsiniz, şiddet eski ve esaslı bir sorun diyerek anlayışlı davranıyor kontrat imzacı devletlere. Çabucak bu biçimde bir toplum yaratamazsan, tehdit kelam mevzusuysa, bayanları faal, faal koru diyor. Yani bizim için 6284 sayılı kanunu tam uygula diyor.

“Üçüncü adımda da diyor ki, önleyici bir toplum yaratamadın, bayanı korumak istedin ancak koruyamadın, ola ki bir bayan ziyan gördüyse, bu biçimde en azından faal kovuşturma yap ve aktif ceza sitemi olsun, adaleti sağla.

“En son olarak da, kontrat artık anlayışlı değil, talepkâr. Bunları yapıyorsan bile yetmez, bana bayanları geleceğe dönük nasıl güçlendireceksin, onu göster diyor.”

Bayan hakları savunucuları 2019’daki Emine Bulut cinayetinin akabinde İstanbul Mukavelesi’nin uygulanması davetiyle Türkiye’nin bir epey kentinde protesto gösterisi düzenlemişti.

Sözleşme bayana karşı şiddeti nasıl tanımlıyor?

Sözleşmede, “kadına karşı şiddet” tarifi, “ister kamu ister özel yaşamda” meydana gelsinler, her türlü fizikî, cinsel, ruhsal yahut ekonomik şiddeti, şiddet tehdidini ve ayrımcılığı içeriyor.

Sözleşme, “Aile içi şiddet”i ise, “mağdurla birebir ikametgâhı paylaşmakta olsun yahut olmasın yahut daha evvel paylaşmış olsun yahut olmasın, aile ortasında yahut aile ünitesinde yahut mevcut yahut daha evvelki eşler yahut birlikte yaşayan bireyler içinde” tanımlıyor.

  • İstanbul Kontratı nedir, bayanları nasıl koruyor?
  • İstanbul Mukavelesi’nin 10. yılında Türkiye’de bayanlardan ‘Vazgeçmiyoruz’ mesajı
  • Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi
 
Üst