AKP’nin yeni torba teklifi TBMM’ye sunuldu: ‘Büyükşehir belediyelerinden, raylı sistem borçları için kesinti yapılacak’

taklaci09

Global Mod
Global Mod
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bankacılık Maddesi’nde da değişiklik yapan 20 unsurluk yeni bir torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Yasa teklifiyle döviz hesaplarını kur muhafazalı TL hesabına çeviren şirketlere yönelik vergi istisnasının müddeti uzatılıyor.

Ayrıyeten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca yapılan ve 2019 lokal seçimlerindilk evvel büyükşehir belediyelerine devredilen metro ve öteki raylı ulaşım projesi borçları için belediyelerin aylık gelirlerinden yüzde 5 oranında kesinti yapılması öngörülüyor.

AKP’li 46 milletvekilinin imzasını taşıyan “Bankacılık Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Ticari mevduat da sigorta kapsamında

Torba yasa teklifinde, Bankacılık Maddesi’nde yapılan değişiklikle, sigortaya tabi mevduat hesaplarının kapsamı genişletiliyor.

Teklife bakılırsa resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olan tüm ticari mevduat ve iştirak fonları, sigorta kapsamına alınıyor.

Mevcut mevzuata göre hala yalnızca gerçek şahıslara ilişkin mevduat ve iştirak fonları sigorta kapsamında bulunuyor.

Sigortaya tabi olacak mevduat ve iştirak fonlarının kapsamı ve fiyatı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Şurası (TMSF) tarafınca belirlenecek.

Risk temelli sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve iştirak fonunun binde 20’sini aşamayacak.

Teklifte TMSF’nin idari yapılanması misyon dağılımının kurulacak yeni daireler üzerinden yapılacak değiştirilmesi ve bu çerçevede de müdürlük sayısının artırılması öngörüldü.

Ayrıyeten, TMSF, kendisine tahsis edilen kaynakları devlet aleyhine açılan memleketler arası davaların takibine ait Cumhurbaşkanlığı’nca verilen nazaranv ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanacak.

Kur muhafazalı mevduata geçen şirketlere vergi istisnası

Yasa teklifiyle kur muhafazalı TL mevduat hesabına geçen şirketlerin, vergi avantajının mühleti uzatılıyor.

Buna nazaran mevduatı en az üç ay vade ile kıymetlendiren şirketlere, periyot sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr hissesi ile öteki hasılatlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

Cumhurbaşkanına bu istisnanın mühletini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022’ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bu istisnalar, 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.

Belediyelere ulaştırma projesi kesintisi

Yasa teklifinde, daha evvel Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafınca “cumhurbaşkanına verilen yetkinin hududu muhakkak olmadığı” sebebi öne sürülerek iptal edilen bir düzenleme yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca yapılan ve 2019 mahallî seçimlerindilk evvel büyükşehir belediyelerine devredilen kent içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen meblağlar için, belediyelerden kesinti yapılacak.

Buna nazaran belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak hisselerden yüzde 5’i aşmayacak biçimde kesinti yapılacak.

Varlık Fonu ile ilgili düzenlemeler

Teklifte, Türkiye Varlık Fonu’nun hak sahibi olduğu şirketler ve bunların yararlanacakları muafiyetlere ait düzenlemeler yer alıyor.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuracağı şirketlerinin ve fonların bedelini ödeyerek satın aldıkları şirketlerin kıymet kaybına uğramaması nedeni öne sürülerek, kamu şirketlerine uygulanan mevzuat kısıtlamaları, fon şirketleri için uygulanmaması öngörüldü.

Ayrıyeten, Fon şirketlerine uygulanacak muafiyetler, yasa yürürlüğe girmedilk evvel kurulan şirket ve fonlara da tanınması sağlanacak.

Bank Asya düzenlemesi

Teklifle, iflas edenler dahil, tasfiyesi TMSF tarafınca yürütülen bankaların hissedarlarına ödeme yapılmasına ait düzenleme de yer aldı.

Buna bakılırsa terör örgütlerine “üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı” teziyle dava açılanlardan haklarında mahkumiyet sonucu bulunmayan hissedarlara, TMSF tarafınca, sermaye hisseleri oranında kar hissesi ödemesinin yolu açılıyor.

Getty Images

Lakin haklarında mahkumiyet sonucu bulunanların sermaye hisseleri, Hazine’ye aktarılacak.

Haklarında soruşturma yahut kovuşturması devam edenlere kar hissesi ödemesi için ise soruşturma kararına nazaran süreç yapılacak.

Buna nazaran mesela Fethullah Gülen yapılanması ile irtibatı sebebi öne sürülerek el konulan Bank Asya ve misal kuruluşların hissedarlarından, haklarında açılan davada mahkumiyet sonucu verilenlerin hisseleri Hazine’ye aktarılacak.
 
Üst