Menopoz ve göğüs kanseri tedavisi

SULTAN

Global Mod
Global Mod
Geçtiğimiz günlerde Paris’te yapılan Avrupa Onkoloji Birliği Toplantısı’nda da Fransız araştırmacılar bu husus ile ilgili değerli bir çalışma yayınladılar ve erken evre göğüs kanseri için gözetici kemoterapi alan hastaların yaklaşık yarısının 4 yıllık takip mühleti ortasında adetten kesildiğini rapor ettiler.

Bu çalışmada metastaz yapmamış kanseri olan 12.000 hasta değerlendirildi ve kimileri 5 yıla kadar takip edildi. Çalışmanın hedefi kemoterapiye bağlı yan tesirlerin hayat kalitesindeki değişikliklere olan etkisinin gözden geçirilmesi idi. Hastaların hepsinin 50 yaşından genç olması, teşhis aldıklarında menopoza girmemiş olması ve kemoterapi almış olması kuralı arandı.

Taranan 12.000 hasta ortasında 1.676 hasta bu koşullara uymakta idi. Hastaların ortalama yaşı 42 iken, 1/3’ünün yaşı 34’ün de altındaydı. 1.676 hastanın 745’i teşhisten daha sonra 4 yıl takip edilme kayıtları bulunan hastaydı. Hastaların yaklaşık %91’i kemoterapi aldı, bir daha %75’ine hormon tedavisi verildi.

Sonuçlara nazaran teşhisten 1 yıl daha sonra adet kesilmesi rapor edilen hasta oranı %83, 4 yıllık takipleri tamamlanan 745 hastanın adet kesilme oranı ise %58 idi. Adetleri geri gelen bayanların birçoklarının adetleri 1 ve 2. yıllar içinde geri geldi. Elbet yaş kıymetli bir faktör, 34 yaşından genç olan hastalarda 1. yılın sonunda adetler %45 oranında geri gelirken 40 yaşın üzerindeki hastalarda bu oran sadece %7 idi. 4 yılın sonunda bakıldığında 34 yaşın altında adetleri geri gelen hasta %78 iken 40 yaşın üstünde adetleri geri gelen hasta %26 idi.

Şüphesiz ki daha ileri yaşta kemoterapi almak ve uygulanan kemoterapi tipi adetlerin geri gelip gelmemesi ile ilintili lakin bunlara ek olarak hastaların zayıf olmaları da adetlerin geri gelmesini azaltan sebeplerden birisi olarak gözlendi.

Bu çalışmada dikkati çeken bir öbür özellik de adetlerin geri gelmemesi hayat kalitesini birebir etkileyen değerli sebeplerden birisi olarak ortaya çıktı. Bu hastalarda dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, cinsel isteksizlik daha öne çıkan meşakkatler olarak gözlendi.

Sonuç olarak 34 yaş altı hastanın adetlerinin geri gelme ihtimali %50, 35-40 yaş ortası hastaların adetlerinin geri gelme ihtimali %30 olarak hesaplanabilir.
 
Üst