Göz Kuruluğu İncelemeleri

SULTAN

Global Mod
Global Mod
Göz kuruluğunun durumunu belirlemek için birtakım incelemeler yapılmalıdır. Bu ölçümler tek başına kâfi değildir. Günlük ömür ve değişik vakit içinderdaki durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların hepsi bir ortaya getirilerek göz kuruluğunun kıymetlendirilmesi gerekir.

Korneada zedelenmenin belirlenmesi: Göz ön merceği kornea pek hassas dokudur. Susuzluktan fazlaca fazla etkilenir. Hücrelerin yapısı bozulur, soyulmaya başlar, doku kayıpları ortaya çıkar. Flouresein boya ile kobalt mavisi ile nazaran bozuk alanlar yeşil manzara verir.

Gözyaşının yoğunluğu (osmolaritesi) : Gözyaşının osmolaritesi yani kıvamı, yoğunluğu da değerlidir Gözyaşında su oranı fazla olursa akar masraf. Az olursa tortulaşır. Tortulaşmak çapak formunda imaj verir. Kirli göz ve batan göz durumundadır. Yoğunluğun olağan seviyede olması gerekir. Göz tabibi aslına bakarsan muayene anında bunu kıymetlendirir.

Gözyaşı kırılma vakti muayenesi: Gözyaşı tear sinemasının parçalanma periyodudur. Göz kuruluğunda bu mühlet kısalmıştır.

Göze renk veren fluorescein damlatılır. Hasta ard arda 3 kez gözünü kırptıktan daha sonra sabit bakar. Mikroskoptaki kobalt mavisi ile bakılır. Kırılma kara noktalar halinde kendini gösterir. Bu kırılma sağlam beğenilen 10 saniye civarındadır. Daha kısa müddet göz kuruluğunu gösterir.
(4,14+3.84 birinci kırıldığı vakittir. Son kırılma ise 10.6 +4.01 saniyedir.)

Schirmer testi: Şerit biçimindeki özel test kâğıdı alt göz kapağının 1/3 dış kısmına uygun yerinden katlanarak yerleştirilir. Olağan göz hareketlerini yapması istenir.

5 dakika daha sonra 5 mm.den az ıslanma göz kuruluğu sebebidir.

5-10 ortası kuşkulu göz kuruluğu durumudur. İzlemek gerekir.

10 mm den çoksı göz kuruluğu olmadığını gösterir.
 
Üst